Sceau de Salomon 0992/638

1,750.00

Artikelnummer: 0992/638 Categorie: Tag:

Beschrijving

Artiest: Gerard van Spaendonck
Techniek: handgekleurde stippelgravure
Jaartal /eeuw: 1799
Formaat: 33×49 cm/13×20 inches
Artikel nr: 0992/638
Sceau de Salomon/Convalleria multiflora .L.
Veelbloemige salomonszegel. Stengel met bloemen en knoppen.

Gerard van Spaendonck werd op 22 maart 1746 te Tilburg geboren. Op achttienjarige leeftijd ging hij in de leer bij schilder Herreyns te Antwerpen. In 1769 vertrok hij naar Parijs, waar hij enkele jaren als miniatuur- en decoratieschilder heeft gewerkt. Vijf jaar later werd hij benoemd tot koninklijk botanisch miniatuurschilder aan het hof van koning Lodewijk XVI. Hij kreeg een woning in het Louvre toegewezen. Na het overlijden van madame Françoise Madeleine Basseporte in 1780, volgde Gerard haar nu officieel op als koninklijk miniatuurschilder en hij verhuisde naar de Koninklijke tuinen. Hij ging toen aan de zogenaamde vélins (velijnen) werken, botanische studies in gouachetechniek op een speciaal soort perkament. Aan deze serie hebben overigens ook kunstenaars voor (vanaf 1645) en na hem gewerkt. Opdrachtgevers waren de opeenvolgende koningen Lodewijk XIII tot en met Lodewijk XVI. Gerard vervaardigde tussen ca. 1781 en 1785 zo’n 55 bladen. De velijnen behoren tot de belangrijkste botanische werken ter wereld. De hele collectie van 6500 bladen in 105 albums, berusten in het Musée d’Histoire Naturelle te Parijs. Een Tilburger valt de eer te beurt aan deze bijzondere boekenreeks, oplage één, te hebben bijgedragen. Een andere bekende kunstenaar die eraan heeft meegewerkt was Pierre-Joseph Redouté.
In 1793 werd Gerard van Spaendonck benoemd tot Professeur d’Iconographie, en twee jaar later werd hij directeur van de Jardin des Plantes (de koninklijke tuinen van het Louvre) en tevens directeur van de porseleinfabriek te Sèvres. Tussen 1799 en 1801 gaf hij in eigen beheer vierentwintig gravures uit, die naar zijn aquarellen werden vervaardigd. Het waren zes series van vier stuks, die gebundeld werden onder de titel Fleurs dessinées d’après nature par G. van Spaendonck (Paris, chez l’Auteur au Jardin des Plantes). Ze behoren tot ‘s wereld beste plantengravures.
In 1804 ontving hij als een der eersten de pas ingestelde orde van het Legioen van Eer, en in 1808 werd hem door keizer Napoleon de titel van graaf verleend. Gerard van Spaendonck overleed op 11 mei 1822 te Parijs en werd op de beroemde begraafplaats Père Lachaise begraven.

Literatuur: boek van Margriet van Boven en Sam Segal over de Gerard & Cornelis van Spaendonck pag.183

Sceau de Salomon
Artist: Gerard van Spaendonck
Technique: handcolored stipple engraving
Year / century: 1799
Size: 33×49 cm/13×20 inches
Article nr: 0992/638
Sceau de Salomon/Convalleria multiflora .L.
Salomon’s-seal

Gerard van Spaendonck was born on March 22 in 1746 in Tilburg (Holland). When he was eighteen-years of age when he became an apprentice of painter Herreyns in Antwerpen. In 1769, he went to Paris, where he worked some years as a miniatures and ornamental painter. Five years later, he was appointed as royal botanic miniature painter at the court of King Louis XVI. He got a house assigned in the Louvre. After Madame Françoise Madeleine Basseporte died in 1780, he became officially the royal miniature painter and he moved to the royal gardens. There he worked on the so-called vélins (vella), botanic studies in gouache technique on a special type parchment. In this vélins series, different artists worked on it from 1645 and even after him, several others worked on this series. Commissioners were consecutive king Louis XIII up to and including Louis XVI. Gerard manufactured between 1781 and 1785 close on 55 vélins. Vella belong to the most important botanic works in the world. 6500 of the vélins, in 105 albums, rest in the Musée d Histoire Naturelle in Paris. A fellow Tilburger had the honor to work on these very special books, edition 1. Another well-known artist who cooperated in this work was Pierre-Joseph Redouté.
In 1793, Gerard van Spaendonck was appointed “Professeur d’Iconographie”, and two years later he became director of the Jardin of the Plantes (the royal gardens of Louvre) and at the same time director of the porcelain factory at Sèvres. Between 1799 and 1801 he published 24 engravings, according to his aquarelles. They were manufactured in own management. It were six series of four pieces, which carried the title Fleurs dessinées d’après nature par G. of Spaendonck (Paris, chez l’Auteur ow Jardin of the Plantes). They belong to best plant engravings of the world. In 1804, he received as one of the firsts the just established order of the legion of honor and four years later the emperor Napoleon granted him the title of earl. Gerard van Spaendonck died in Paris on May 11, in 1822 and was buried on the famous cemetery Père Lachaise.

Literature: book from Margriet van Boven en Sam Segal about Gerard & Cornelis van Spaendonck page183